الفرنسية

égalent

العربية
يساوي, تساوي

أمثلة على جمل

كلمةمثالالترجمة
égaleمثالDeux plus deux égale quatre.الترجمةإثنان زائد إثنان يساوي أربعة.

تصريف égaler

PersonPresentFuturePast Imperfect
jeégaleégaleraiégalais
tuégaleségaleraségalais
il/elle/onégaleégaleraégalait
nouségalonségaleronségalions
vouségalezégalerezégaliez
ils/elleségalentégalerontégalaient
تعلم الفرنسية في 5 دقائق فقط يوميًا. مجانًا.