دوولينجو
لغة الموقع: العربية
ابدأ

écouter

الترجمة

أن تسمع, أن يستمع إلى, سماع

Il
peut
écouter
sept
personnes
en
même
temps
.

هو يستطيع أن يستمع إلى سبعة أشخاص في الوقت نفسه.

3 تعليقات

Il
aime
écouter
la
radio
.

هو يحب أن يستمع إلى الإذاعة.

2 تعليق

Il
t'
écoute
parler
.

هو يسمعك تتكلم.

1 تعليق

كل تصريفات écouter

شخصالمضارعالمستقبلPast Imperfect
jeécouteécouteraiécoutais
tuécoutesécouterasécoutais
il/elle/onécouteécouteraécoutait
nousécoutonsécouteronsécoutions
vousécoutezécouterezécoutiez
ils/ellesécoutentécouterontécoutaient

مواضيع ذات صلة

تعلم الإسبانية في 5 دقائق فقط يوميًا. مجانًا.
ابدأ